Alt om sygeplejerskeuddannelsen – her er alt man bør vide, hvis man overvejer at blive sygeplejerske

Det er ikke kun læger, der arbejder på hospitaler og i lægepraksis. Et sundhedspersonale består af mange forskellige faggrupper, herunder sygeplejersker. Sygeplejersker uddannes til at tage sig af patienternes plejebehov. De foretager undersøgelser, behandler sygdomme og skader, administrerer medicin og støtter patienterne og deres familier gennem svære tider.

Arbejdet som sygeplejerske er meget alsidigt, og der er mange forskellige specialer, sygeplejersker kan uddanne sig til. Uanset hvilken specialisering man vælger, vil arbejdet altid have et menneskeligt element. Sygeplejerskerne har tæt kontakt med patienterne og deres familier, og det er ofte et meget personligt forhold, der opbygges mellem patienterne og sundhedspersonalet.

Derfor er det vigtigt, at sygeplejerskerne er empatiske og omsorgsfulde mennesker, som kan håndtere et højt arbejdstempo og tage beslutninger under pres. Arbejdet som sygeplejerske er ofte fysisk krævende, og der kan være mange timers vagter.

På trods af de mange udfordringer er det et meget meningsfyldt og givende arbejde, hvor man har mulighed for at gøre en positiv forskel i andres liv.

Spørgsmål og svar om sygeplejerskeuddannelsen

Hvordan bliver man sygeplejerske?

Man kan enten søge optagelse på en direkte adgang til sygeplejerskeuddannelsen eller tage en forberedende uddannelse, inden man søger optagelse. For at komme i betragtning til direkte adgang til sygeplejerskeuddannelsen skal man have mindst et 10-taller gennemsnit i matematik og dansk fra gymnasiet. For at blive optaget på den forberedende uddannelse skal man have mindst et 12-taller gennemsnit i gymnasiet.

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Sygeplejerskeuddannelsen er en 4-årig uddannelse, der består af teoretisk undervisning på et universitet eller en professionshøjskole og et obligatorisk klinisk ophold på hospitaler og andre relevante institutioner.

Efter endt uddannelse skal sygeplejerskerne tage en autorisationsexamen for at kunne arbejde som sygeplejersker i Danmark. Autorisationen gives af Sundhedsstyrelsen.

Hvad koster uddannelsen?

Der er ingen studieafgift for sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejerskerne får SU under uddannelsen, hvilket dækker de fleste udgifter til f.eks. husleje og mad.

Under det kliniske ophold skal sygeplejerskerne betale for rengøring af deres uniformer og for mad i de pausetider, hvor der ikke er mulighed for at spise på hospitalet eller institutionen.

Hvad laver sygeplejersker?

Sygeplejersker har et bredt arbejdsområde. De kan f.eks. arbejde på hospitaler, i lægepraksis, på plejehjem og i psykiatrien. Arbejdet som sygeplejerske er meget alsidigt og kan variere fra dag til dag. Sygeplejerskerne foretager undersøgelser, behandler sygdomme og skader, administrerer medicin og støtter patienterne og deres familier gennem svære tider.

Hvilken løn kan man forvente efter en sygeplejerskeuddannelse?

Lønnen for sygeplejersker varierer afhængigt af den enkeltes uddannelsesniveau, ansættelsessted og erfaring. En nyuddannet sygeplejerske kan forvente at tjene mellem 27.000-32.000 kroner om måneden før skat. Med øget erfaring og ledelsesansvar kan man forvente at tjene op til 50.000 kroner om måneden før skat.

Hvilken påklædning bærer sygeplejersker?

På hospitaler og i lægepraksis er der ofte stramme dresscodes, der skal følges. Det består normalt af kliniske klæder som kitler, mens det også er meget normalt at bære en busseronne, også kendt som klinikbukser. På plejehjem og i psykiatrien er påklædningen dog mere afslappet. Endvidere bærer sygeplejersker altid en uniform eller et andet tydeligt kendetegn, så de kan genkendes som sundhedspersonale.

Hvordan foregår undervisningen på sygeplejerskeuddannelsen?

Undervisningen på en sygeplejerskeuddannelse består af teoretisk undervisning på et universitet eller en professionshøjskole samt et obligatorisk klinisk ophold på hospitaler og andre relevante institutioner. Under det kliniske ophold får sygeplejerskerne praktisk erfaring med deres arbejde. De lærer f.eks. at foretage undersøgelser, behandle sygdomme og skader, administrere medicin og støtte patienterne gennem svære tider.